Lenkijos GMP skaičiavimas ir taisyklės

Kiekvienais metais organizuojant bendrus skrydžius (2014 m. Federacijos, ,,Vienybės“ taurės) susiduriame su nevienodomis skrydžių sąlygomis tarp klubų. Kyla diskusijų dėl skirtingų atstumų, geografinių klubų padėčių. Atstumų skirtumai sudaro 100 ir daugiau km., taip pat išsidėstymas tarp klubų (pvz. Alytus – Klaipėda) virš 200 km. Siekiant populiarinant mūsų sportą, gal būt reikėtų apsvarstyti galimybę varžybų rezultatus skaičiuoti ir visos Lietuvos mastu. Tačiau kaip surasti ‚,teisingą“ formulę?

Kaip pavyzdį pabandysiu pateikti kaip skrydžių rezultatus 2015 m. skaičiuos Lenkijos balandininkai (tai Lenkijos sportinių balandžių augintojų susivienijimo 2015 m. varžybų taisyklių vertimą). Kad aiškiau būtų suprantamos varžybų taisyklės, trumpai apžvelgsiu Lenkijos sportinių balandžių organizaciją.

Lenkijos sportinių balandžių augintojų susivienijimas yra suskirstytas į apskritis (okregi) ir klubus (oddzialy). Apskrityje turi būti apie 1000 narių. Jei 2 metus iš eilės yra mažiau kaip 500 narių, tokia apskritis yra naikinama. Klube turi būti ne mažiau kaip 80 narių. Jei klube 2 metus iš eilės narių skaičius nesiekia 50 narių, toks klubas naikinamas. Jei klube yra virš 160 narių (praeitų metų gruodžio 31), toks klubas dalinamas į du klubus nemažiau kaip po 80 narių. Teritorijose kur yra daug balandininkų, palengvinti skrydžių organizavimus, klubai gali būti sujungti į rajonus. Taip pat klubai yra padalinti į sekcijas.

Sportinių balandžių varžybų rezultatai skaičiuojami sekcijos, klubo, apskrities ir visos Lenkijos mastu. Skrydžius organizuoja klubai, tačiau tolimus skrydžius (700-800 km) organizuoja apskritys.

Lenkijos bendram skaičiavimui taškai skaičiuojami pagal šią formulę:

gmp_formule

 

-        A – taškai skiriami priklausomai nuo skrydžio atstumo:

 •  Skrydžiuose nuo 300 iki 500 km – 50 tšk;
 • Skrydžiuose nuo 500 iki 700 km – 65 tšk;
 • Skrydžiuose virš 700 km –  80 tšk.

-        B – 20% A taškų,

-        C – balandžio vieta,

-        D -20% balandžių skaičius

 

LENKIJOS ČEMPIONATO SKRYDŽIO

VARŽYBŲ TAISYKLĖS (GMP) 2015 M.

 1. Lenkijos čempionato skrydžio varžybose (toliau – varžybos) gali dalyvauti kiekvienas federacijos narys atitinkantis šiose taisyklėse numatytas sąlygas.
 2. Balandininkas norintis dalyvauti varžybose, iki 2015 m. kovo 15 d. savo klubui pateikia iki 50 suaugusių balandžių sąrašą. Šis sąrašas galioja ir kategorijų varžybose. Klubai šiuos sąrašus pateikia apskričių valdyboms. Apskričių valdybos iki kovo 24 d. sąrašus ir klubų skrydžių planus atsiunčia federacijai. Balandininkai, kurių sąrašai pateikti po nurodyto termino (pašto spaudas ant voko), negalės dalyvauti varžybose.
 3. Varžyboms balandžių skrydžių planas maksimaliai gali sudaryti 11 skrydžių (klubai organizuoja daugiau skrydžių, tačiau bendram visos Lenkijos skaičiavimui turi parinkti 11). Skrydžius reikia suplanuoti ir jie turėtų įvykti savaitgaliais nuo 2015 m. gegužės 16 d. iki 2015m. liepos 26 d. Esant blogoms oro sąlygoms, leidžiama skrydį nukelti į pirmadienį, su sąlyga, kad balandžių krovimas įvyks suplanuotu laiku (vėliausiai šeštadienį, o skydžiuose virš 70 0 km penktadienį). Balandžių krovimas skrydžiams virš 700 km turi vykti prieš 2 dienas, ketvirtadienį arba penktadienį iki 21.00 val.
 4. Pagrindas varžybų rezultatų skaičiavimui yra konkursiniai varžybų lapai, pildomi vadovaujantis federacijos skrydžių – laikrodžių taisyklių 13 str. Apskritys turinčios iki 20 klubų, skrydžiams virš 700 km gali sudaryti du varžybų lapus (suskirstyti skrydį į dvi dalis) bet viename lape turi būti mažiausiai 4 klubai. Apskritys turinčios nuo 21 iki 30 klubų gali sudaryti 3 varžybų lapus su sąlyga, kad viename lape būtų mažiausiai 6 klubai. Apskritys turinčios 30 klubų gali sudaryti keletą varžybų lapų su sąlyga, kad kiekviename iš šių lapų būtų nemažiau kaip 9 klubai.

Leidžiama skaičiuoti rezultatus sekančiuose varžybų lapuose:

-          Skrydžiuose nuo 300 iki 500 km – klubo;

-          Skrydžiuose nuo 500 iki 700 km – klubo arba rajono;

-          Skrydžiuose virš 700 km – apskrities.

Pateiktas minimalus atstumas turi būti išsaugotas visiems balandininkams, kurių balandžiai pateko į varžybų lapus.

 1. Varžybų lapai turintys pagrindą skaičiuoti varžybų rezultatus turi būti skaičiuojami 1:4 t.y 25 % balandžių.
 2. Taškus varžyboms pelno balandžiai įtraukti į sąrašus ir balandininko pasirinkti tam skrydžiui. Konkrečiam skrydžiui balandininkas pasirenka iš sąrašo 10 balandžių, iš kurių varžyboms taškus pelno pirmi 5 balandžiai. Pasirinkti balandžiai turi būti pažymėti spec. ženklu (jei registruojam elektroniniu laikrodžiu) ir turi būti įkrauti kaip 10 pirmų balandžių ir tik įkrautų 10 pirmų balandžių dalyvaus varžybose. Balandžius registruojant paprastu tradiciniu laikrodžiu, pasirinkti balandžiai turi būti varžybų lapuose užregistruoti pirmais 10.
 3. Varžybų taškai skiriami su 20% kritimu (paskutinis balandis gauna 80% pirmo balandžio taškų), pirmas balandis gauna:

-          Skrydžiuose nuo 300 iki 500 km – 50 tšk;

-          Skrydžiuose nuo 500 iki 700 km – 65 tšk;

-          Skrydžiuose virš 700 km –  80 tšk.

 1. Galutiniam rezultatui skaičiuojama taškų suma surinkta 5 balandžių, balandininko pasirinktų geriausių 8  skrydžių iš numatyto skrydžių plano, atsižvelgiant į šias sąlygas:

-          3 skrydžiai nuo 300 iki 500 km,

-          3 skrydžiai nuo 500 iki 700 km,

-          2 skrydžiai virš 700 km.

 1. Balandininkas varžybose dalyvauja tik su viena komanda.
 2. Balandininko individualius varžybų rezultatus po patikrinimo kartu su pilna skrydžio dokumentacija (starto – laikrodžių lapai, laikrodžio juostos, balandžių paleidimo lapai, balandžių sąrašai, konkursiniai lapai, balandžių krovimo lapai, laikrodžių nustatymo ir atidarymo lapai) klubai pateikia apskrities valdybai iki rugpjūčio 31 d. Apskrities valdyba po rezultatų patikrinimo ir su skrydžių dokumentacija pateikia 3 geriausių balandininkų rezultatus iki 2015 m. rugsėjo 30d. Iki šios datos turi būti atsiųsta ir elektroninės rezultatų versijos ,,EXCEL“ programa. Kiekvieno balandininko dokumentacija turi būti atskirame voke.
 3. Kiekvieno balandininko individualūs dokumentai turi būti šie:
 1. Skrydžių planas (kopija);
 2. Balandžių sąrašas – 50 (kopija);
 3. Starto, starto – laikrodžių ir laikrodžių sąrašai;
 4. Laikrodžių juostos;
 5. Konkursiniai lapai;
 6. Elektroninių laikrodžių krovimo lapai, taip pat po el. Žiedo pakeitimo pagrindinai lapai;
 7. Balandžių paleidimo lapai;
 8. Balandžių krovimo lapai ir laikrodžių nustatymo ir atidarymo lapai.
 1. Bus apdovanotos 3 prizininkės ir 300 geriausių komandų. Prizininkams ir 10 geriausių komandų per Lenkijos parodą bus įteiktos taurės.
 2. Varžybų metu iškilus klausimams neaptartiems šiose taisyklėse, vadovaujamasi skrydžio – laikrodžių taisyklėmis.

Parengė  Alytaus klubo pirmininkas Algis Kisielius

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.