Lenkijos čempionatas kategorijos A, B, C, M

LENKIJOS ČEMPIONATO SKRYDŽŲ PAGAL KATEGORIJAS

VARŽYBŲ TAISYKLĖS 2015 M.

 1. Lenkijos čempionato skrydžio varžybose (toliau – varžybos) pagal distancijų kategorijas:

-          A kategorija – trumpa distancija;

-          B kategorija- vidutinė distancija;

-          C kategorija – tolima distancija;

-          M kategorija – maratonas;

gali dalyvauti kiekvienas federacijos narys atitinkantis šiose taisyklėse numatytas sąlygas.

 1. Balandininkas norintis dalyvauti varžybose, iki 2015 m. kovo 15 d. savo klubui pateikia iki 50 suaugusių balandžių sąrašą (identišką kaip ir GMP). Klubai šiuos sąrašus pateikia apskričių valdyboms. Apskričių valdybos iki kovo 24 d. sąrašus ir klubų skrydžių planus atsiunčia federacijai. Balandininkai, kurių sąrašai pateikti po nurodyto termino (pašto spaudas ant voko), negalės dalyvauti varžybose.
 2. Varžyboms balandžių skrydžių planas maksimaliai gali sudaryti 14 skrydžių padalinti į kategorijas:

-          A kategorija – skrydžiai iš 100-400 km atstumo – max 7 skrydžai;

-          B kategorija- skrydžiai iš 300-600 km atstumo – max 7 skrydžai;

-          C kategorija – skrydžiai virš 500 km atstumo – max 7 skrydžai;

-                 M kategorija – skrydžiai virš 700 km atstumo – max 7 skrydžai.

Į Lenkijos varžybas pagal kategorijas įsiskaito 11 suplanuotų skrydžių GMP ir 3 suplanuoti skydžiai nuo 2015 m. balandžio 25 d. iki 2015 gegužės 10 d. Esant blogoms oro sąlygoms, leidžiama skrydį nukelti į pirmadienį, su sąlyga, kad balandžių krovimas įvyks suplanuotu laiku (vėliausiai šeštadienį, o skydžiuose virš 700 km penktadienį). Balandžių krovimas skrydžiams virš 700 km turi vykti prieš 2 dienas, ketvirtadienį arba penktadienį iki 21.00 val.

 1. Pagrindas varžybų rezultatų skaičiavimui yra konkursiniai varžybų lapai, pildomi vadovaujantis federacijos skrydžių – laikrodžių taisyklių 13 str. Lenkijos varžybų pagal kategorijas rezultatai skaičiuojami klubo, rajono ar apskrities varžybų lapuose. Balandininkas po skrydžių turi teisę pasirinkti bet kuriuos balandžius (iš pateikto 50 balandžių sąrašo) rezultatų skaičiavimui.
 2. Varžybų lapai turintys pagrindą skaičiuoti varžybų rezultatus turi būti skaičiuojami 1:5 t.y 20 % balandžių.
 3. 2015 m. varžybų metu padaliniai organizuojantys skrydžius, gali dėl blogų atmosferos sąlygų ar transporto gedimo (avarijos) perkelti skrydį į kitą savaitgalį, taip pat sutrumpinti skrydžio atstumą, su sąlyga, kad skrydžių skaičius neviršys numatytų 3 straipsnyje.

Tokiu atveju užpildomas atitinkamas protokolas, kuris pateikiamas sezono pabaigoje kartu su galutiniais dokumentais ir rezultatais. Padaliniai organizuojantys skrydžius iš už Lenkijos ribų, gali balandžius išleisti Vokietijoje tik šeštadienį, sekmadienį ar pirmadienį. Negalint balandžių paleisti minėtomis dienomis automobiliai su balandžiais turi grįžti į Lenkiją.

 1. Po skrydžių pabaigos pagal suplanuotą skrydžių planą, balandininkas pateikia greičiausius balandžius pagal šis kategorijas:

-           A kategorija – 4 balandžius po 5 konkursus, skrydžiuose 100 – 400 km. Kiekvieno balandžio nuskristas atstumas ne mažesnis kaip 600 kilometrų;

-           B kategorija- 4 balandžius po 4 konkursus skrydžiuose 300 – 600 km. Kiekvieno balandžio nuskristas atstumas ne mažesnis kaip 1200 kilometrų;

-           C kategorija – 3 balandžius po 3 konkursus skrydžiuose virš 500 km. Kiekvieno balandžio nuskristas atstumas ne mažesnis kaip 1500 kilometrų;

-           M kategorija – 3 balandžius po 2 konkursus skrydžiuose virš 700 km. Kiekvieno balandžio nuskristas atstumas ne mažesnis kaip 1400 kilometrų;

Užimtą vietą Lenkijos skrydžių varžybose pagal kategorijas lemia suma balandžių koeficientų.

 1. Balandininkas dalyvauti varžybose gali tik su viena komanda. Neleidžiama dalyvauti individuliai ir kartu komandoje (su kitu balandininku).
 2. Balandininko individualius varžybų rezultatus po patikrinimo kartu su pilna skrydžio dokumentacija (starto – laikrodžių lapai, laikrodžio juostos, balandžių paleidimo lapai, balandžių sąrašai, konkursiniai lapai, balandžių krovimo lapai, laikrodžių nustatymo ir atidarymo lapai) klubai pateikia apskrities valdybai iki rugpjūčio 31 d. Apskrities valdyba po rezultatų patikrinimo ir su skrydžių dokumentacija pateikia 3 geriausių balandininkų rezultatus iki 2015 m. rugsėjo 30d. Iki šios datos turi būti atsiųsta ir elektroninės rezultatų versijos ,,EXCEL“ programa. Kiekvieno balandininko dokumentacija pagal kiekvieną kategoriją turi būti atskirame voke.
 3. Kiekvieno balandininko individualūs dokumentai turi būti šie:
 1. Skrydžių planas (kopija);
 2. Balandžių sąrašas – 50 (kopija);
 3. Starto, starto – laikrodžių ir laikrodžių sąrašai;
 4. Laikrodžių juostos;
 5. Konkursiniai lapai;
 6. Elektroninių laikrodžių krovimo lapai, taip pat po el. Žiedo pakeitimo pagrindinai lapai;
 7. Balandžių paleidimo lapai;
 8. Balandžių krovimo lapai ir laikrodžių nustatymo ir atidarymo lapai.
 1. Bus apdovanota:

-          A kategorijoje -3 prizininkės ir 50 geriausių komandų

-          B kategorijoje -3 prizininkės ir 50 geriausių komandų

-          C kategorijoje -3 prizininkės ir 50 geriausių komandų

-          M kategorijoje -3 prizininkės ir 50 geriausių komandų

Atskirų kategorijų prizininkai apdovanojami  taurėmis ir diplomais, geriausios komandos diplomais.

 1. Varžybų metu iškilus klausimams neaptartiems šiose taisyklėse, vadovaujamasi skrydžio – laikrodžių taisyklėmis.

 

Pastaba. Koeficiento skaičiavimas

kategorijos2

 

 

-        Kad galima būtų apskaičiuoti koeficientą, klube turi dalyvauti min 250 balandžių, o skrydžiuose virš 600 km  min 150 balandžių.

-       Jei skrydyje dalyvauja virš 5000 balandžių, balandžių skaičius formulėje rašomas 5000.

-        Balandžių, kurie pasiekia tą patį greitį (šimtosios dalies tikslumu), gauna tą patį

 

Parengė  Alytaus klubo pirmininkas Algis Kisielius

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.