LIETUVOS SPORTINIŲ BALANDŽIŲ ČEMPIONATO VARŽYBŲ TAISYKLĖS 2015 M.

  1. Lietuvos sportinių balandžių čempionato varžybose (toliau – varžybos) gali dalyvauti kiekvienas federacijos narys atitinkantis šiose taisyklėse numatytas sąlygas.
  2. Balandininkas norintis dalyvauti varžybose, iki 2015 m. …………. mėn…….. d. savo klubui pateikia iki 50 suaugusių balandžių sąrašą. Klubai iki …………….. mėn. …….. d. sąrašus atsiunčia federacijai elektroninio pašto adresu ………….. Balandininkai, kurių sąrašai pateikti po nurodyto termino,  varžybose nedalyvauja.
  3. Balandžiai turi būti sveiki, be matomų ligos požymių. Jei yra matomų ligos požymių balandis pašalinamas iš varžybų etapo.
  4. Varžyboms balandžių skrydžių planą sudaro federacijos valdyba.
  5. Pagrindas varžybų rezultatų skaičiavimui yra klubų skrydžių protokolai
  6. Klubų skrydžių protokolai turi būti skaičiuojami 1:5 t.y 20 % balandžių.
  7. Taškus varžybose pelno skrydžiuose pirmi 5 balandininko balandžiai įtraukti į 50 balandžių sąrašus. Varžybų taškai skiriami su 20% kritimu, pirmas balandis gauna:

–          A kategorijos skrydžiuose iš Gižycko (Elk) ir Olsztyn – 50 tšk;

–          B kategorijos skrydžiuose iš Grudziadz (Brodnica) – 65 tšk;

–          C kategorijos skrydžiuose iš Dobiegniew (Wielen) ir Pszczelnik –  80 tšk.

Paskutinis balandis patekęs į procentus gauna 80% pirmo balandžio taškų.

8. Galutiniam rezultatui skaičiuojama, balandininko pasirinktų 7 geriausių skrydžių taškų suma surinkta pirmų 5 balandžių,  atsižvelgiant į šias sąlygas:

–          2 skrydžiai iš A kategorijos,

–          3 skrydžiai iš B kategorijos,

–          2 skrydžiai iš C kategorijos.

9. Balandininkas varžybose dalyvauja tik su viena komanda.

10. Taškai skaičiuojami pagal šią formulę:

cempionato_formule

–        A – taškai skiriami priklausomai nuo skrydžio atstumo:

–        A kategorijos skrydžiuose  – 50 tšk;

–        B kategorijos skrydžiuose  – 65 tšk;

–        C kategorijos skrydžiuose –  80 tšk.

–        B – 20% A taškų,

–        C – balandžio vieta,

–        D -20% balandžių skaičius

11. Klubai savo skrydžių protokolus (pageidautina elektronines versijas ,,EXCEL“ programa) pateikia el. paštu ……………….

12.Bus apdovanotos 3 geriausios komandos.

13.Varžybų metu iškilus klausimams neaptartiems šiose taisyklėse, sprendžia federacijos valdyba.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.